Om meg

Jeg har mange års erfaring med å jobbe med mennesker i veldig ulike livssituasjoner. Ofte har jeg møtt dem for første gang når det var et akutt behov. Gi tid og skape trygghet har for meg alltid vært i fokus og et viktig utgangspunkt for videre arbeid i terapien.

I 2011 startet jeg egen praksis med individuelle klienter. I tillegg har jeg blant annet erfaring fra arbeid på krisesenter med voldsutsatte kvinner og barn, fra psykiatrisk hjemmetjeneste med både voksne, barn og ungdommer og fra kursing av arbeidssøkende der samtaler var den viktigste delen av jobben. Ved siden av min jobb som gestaltterapeut jobber jeg nå også som språklærer for voksne.

Gestaltutdannelsen min har jeg tatt ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo og også Etterutdanningen i gestaltterapi. Tidligere har jeg studert filosofi ved Universitet i Verona i Italia, der jeg er opprinnelig fra. I tillegg har jeg fordypet meg innen en retning i psykoterapi som er opptatt av kroppen sine uttrykk og behov.
Jeg snakker både norsk og italiensk.